6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DENEYLERİ
11 01 2009

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DENEYLERİ

DENEY NO:01

                            DENEY TARİHİ:23/09/2008

                            DENEYİN ADI:MİKROSKOPTA SOĞAN ZARININ İNCELENMESİ

                            DENEY SÜRESİ:20 Dakika                           

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: soğan ,mikroskop,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç

DENEYİN AMACI:Mikroskopta soğan zarını inceleme ve bitki hücresini  tanıma

DENEYİN YAPILIŞI:Soğan zarı  önce büyüteç yardımı ile  incelenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak zarı incelenir, öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.

DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda bitki hücresi ve hücre duvarı,çekirdeği oldukça net olarak gözlenmiştir.

 

                            DENEY NO:02

                            DENEY TARİHİ:09/10/2008

                            DENEYİN ADI:ÇİÇEĞİN YAPISININ  İNCELENMESİ

                            DENEY SÜRESİ:20 Dakika                            

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: bahçeden toplanan çeşitli çiçekler ,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç

DENEYİN AMACI:Çiçeği şekil olarak inceleme ve tanıma

DENEYİN YAPILIŞI:Çiçek  önce büyüteç yardımı ile dış kesiti ile incelenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak çiçeğin taç yaprakları,çanak yaprakları,erkek organ ve dişi organı incelenir, öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.

DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda çiçekte erkek ve dişi organlar, bunların kısımları,taç ve çanak yapraklar oldukça net olarak gözlenmiştir.

 

                            DENEY NO:03

                            DENEY TARİHİ: 11/10/2008                         

                           DENEYİN ADI: DEĞİŞİK  TOHUMLARI ÇİMLENDİRELİM

                            DENEY SÜRESİ:10 gün                           

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Nohut,Fasülye,Mercimek, Bakla ve tütün tohumları,pamuk,su,tabak

DENEYİN AMACI:Tohumların aynı ortam koşullarında çimlenme hızını tespit edebilme

DENEYİN YAPILIŞI:Tohumların hepsi kuru halde iken incelenir ve daha sonra ıslatılmış pamuk içinde güneş ışığı alan ılık  bir yere koyarak çimlenme değişimleri gün gün kaydedilir.Daha sonra en önce ve en sonra çimlenen tohumlar karşılaştırılır.

DENEYİN SONUCU:Yapılan çimlenme deneyinin sonucunda eşit ortam koşullarına rağmen ilk önce nohut,ikinci fasulye,üçüncü mercimek,dördüncü bakla ve en son olarak tütün tohumlarının çimlendiği bunun sebebinin de kabuk kalınlığı olduğu sonucuna varıldı..

                            DENEY NO:04

                            DENEY TARİHİ:05/11/2008

                            DENEYİN ADI:BİLYELERİN HIZI

                            DENEY SÜRESİ:10 dakika                            

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:ip,makas,cetvel,3 adet bilye, bant

DENEYİN AMACI:Hareketli cisimlerin enerjisi var mıdır?

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bilyeleri eşit boyda kesilmiş iplere bilyeler bant yardımı ile tutturulur.

2.Daha sonra uçtaki bilyelerden birisi çekilerek bırakılır ve hareketi izlenir.Sonuçlar yazılır.

DENEYİN SONUCU:

1.Bilyeler çarpışma öncesinde durgun iken çarpıma sonrasında hepsi hareketlendi.Kuvvet ile hareket arasında bir ilişki olduğuna karar varıldı.

                            DENEY NO:05

                            DENEY TARİHİ:10/11/2008

                            DENEYİN ADI:HANGİSİNİ SEÇMELİYİM

                            DENEY SÜRESİ:15 Dakika                           

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:5N,10N ve 50N’luk dinamometreler,250 ve 1kg’lık kütleler,

DENEYİN AMACI:Hangi ölçekli dinamometrenin daha hassas ölçtüğünü tespit etme

DENEYİN YAPILIŞI:

1.ilk önce tüm ağırlıklar teker teker dinamometrelere takılarak ağırlıkları ölçülür.daha sonra aynı işlem 1 kg’lık kütle içinde yapılır ve hangi dinamometrenin daha hassas ölçtüğü tespit edilerek sebebi tartışılır..

DENEYİN SONUCU:

1.En sağlıklı ölçümün birim küçük oldukça küçülen dinamometre olduğuna karar verildi.

                            DENEY NO:06

                            DENEY TARİHİ:12/11/2008

                            DENEYİN ADI:BİR DİNAMOMETRE TASARLAYALIM

                            DENEY SÜRESİ:15 Dakika                           

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Raptiye,lastik,100 gr’lık beş adet kütle,kağıt şerit,kalem,ataş

 DENEYİN AMACI:Basit bir dinamometre yaparak çeşitli cisimlerin ağırlığını ölçebilme

DENEYİN YAPILIŞI:

1.İlk önce dinamometre için yay ya da lastik alınır ,kağıt şerit,ataş  yardımı ile bir dinamometre yapılır.

2.Yapılan dinamometrenin ucuna ağırlıklar sırası ile takılarak yaydaki ve lastikteki uzama miktarları ölçülerek dinamometre ölçeklendirilir.

DENEYİN SONUCU:

1.Yapılan dinamometre modeli ile yapılan ölçüm sonucu bazı cisimlerin ağırlıkları ölçüldü.Sonuçlar tartışıldı.

                          

DENEY NO:06

                            DENEY TARİHİ:17/11/2008

                            DENEYİN ADI:KUVVETLERİ GÖSTERELİM

                            DENEY SÜRESİ:5 Dakika                           

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Sürtünme takozu,dinamometre

 DENEYİN AMACI:Bir cisme etkiyen kuvvetleri bulabilme

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Sürtünme takozuna bir adet dinamometre takılır ve çekilir.

2.Bir dinamometre takılarak zıt yönde çekilir ve sonuç kaydedilir.

DENEYİN SONUCU:

1.Sıranın üstüne konulan sürtünme takozunun ancak 20N’luk bir kuvvet uygulandıktan sonra hareket ettiği gözlendi .

2.İkinci bir dinamometre takıldığında ikinci dinamometrenin takozu kendisine doğru hareket ettirebilmek için birinci dinamometreden daha  büyük bir kuvvet uygulanması gerektiği tespit edildi.

DENEY NO:07

                           DENEY TARİHİ:17/11/2008

                            DENEYİN ADI:KUVVETLER DENGELENMEZSE NE OLUR?

                            DENEY SÜRESİ:5 Dakika                           

                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Eğik düzlem arabası ,dinamometre

 DENEYİN AMACI:Dengelenmemiş kuvvetler cismin üzerinde ne gibi değişiklikler yapabilir?

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Eğik düzlem arabasına iki adet dinamometre takılır biri 10N’u diğeri 50N’u gösterene kadar çekilir.

2.Eğik düzlem arabası serbest bırakılarak hareketi gözlenir.

11760
0
0
Yorum Yaz
?