7.SINIF TAM SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ VE (ÖZELLİKLER)
26 12 2008

7.SINIF TAM SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ VE (ÖZELLİKLER)

Tam  sayılarda çarpma işlemi yapabilme.

önemliiii

1.       Pozitif iki tam sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

2.       Negatif iki tam sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

3.       Ters işaretli iki tam sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

4.       İki tam sayının çarpma işlemine ait kuralı söyleme

5.       En çok üç çarpanlı bir çarpma işleminde, verilmeyen çarpanı bulup yazma

6.       Verilen pozitif veya negatif bir tam sayının karesini bulup yazma

7.       Verilen bir basamaklı bir tam sayının küpünü bulup sonucu yazma

8.       10 sayısının pozitif tam sayı kuvvetlerini alarak yazma

9.       (-5) ile (+5) arasındaki bir tam sayının, en çok beşinci kuvvetini bulup sonucu yazma

10.    Negatif bir tam sayının tek veya çift kuvvetlerinin değerinin işaretini söyleyip yazma

11.    En çok üç çarpanlı bir çarpma işleminde, verilmeyen çarpanı bulup yazma

12.    Verilen pozitif veya negatif bir tam sayının karesini bulup yazma

13.    Verilen bir basamaklı bir tam sayının küpünü bulup sonucu yazma

14.    10 sayısının pozitif tam sayı kuvvetlerini alarak yazma

15.    (-5) ile (+5) arasındaki bir tam sayının, en çok beşinci kuvvetini bulup sonucu yazma

16.    Negatif bir tam sayının tek veya çift kuvvetlerinin değerinin işaretini söyleyip yazma

                                                                                                                                                 

ÖĞRENME   VE ÖĞRETME   ETKİNLİKLERİ:

TAM SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ

 

 •         Zevkli bir çarpma işlemi:

  1.11=11

  11.11=121

  111.111=12321

  1111.1111=1234321

  …….

   

   

  Aynı işaretli iki tam sayıyı çarpma:

 

(+2) . (+4) işlemini yapalım:

 

(+2) . (+4) = +8 olarak bulunur.

 

(-3) . (-8) = +24 olarak bulunur.

 

ü      Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif bir tam sayıdır.

 

 • DOST = +       DÜŞMAN = -

   

  DOSTUMUN . DOSTU = DOSTUMDUR

         +        .     +     =       +

  DOSTUMUN . DÜŞMANI = DÜŞMANIMDIR         

         +         .      -        =       -                                                 DİKKAT

  DÜŞMANIMIN . DOSTU = DÜŞMANIMDIR

         -           .      +     =        -

  DÜŞMANIMIN . DÜŞMANI = DOSTUMDUR

         -           .        -       =       +

   

  Zıt işaretli iki tam sayıyı çarpma:

(+4) + (-5) = -20 olarak bulunur.

 

ü      Ters işaretli iki tam sayının çarpımı

         negatif bir tam sayıdır.

 

 

  

Örnekler:

1.      (-5) . (+4) .(-2) =?

2.      (-12) . (-2) . (-3) =?

3.     (-7) . (+3) . (-2) . (+10)=?

 

ü      Ters işaretli iki tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır.

Örnekler: 1) (+5) . (....) = -5 olabilmesi için boşluğa hangi tam sayı gelmelidir?

                 2) (+2) . (-7) . (....) = 42 olabilmesi için boşluğa hangi tam sayı gelmelidir?

 

Tam sayıların kuvveti:Bir tam sayının kaç tanesinin birbiriyle çarpılacağını gösteren sayıya, o tam sayının kuvveti denir.

·         = (-5) . (-5) = 25

·         = (-4) . (-4) . (-4) = -64

·         Negatif bir tam sayının tek kuvveti negatif, çift kuvveti ise pozitif bir tam sayıdır.

      = 10 

      = 10 . 10 = 100

      = 10 . 10 . 10 = 1000

      = 10 . 10 . 10 . 10 = 10000

       Kuvvetlerle, sonuçlardaki 0 rakamına dikkat ediniz. Sıfırların sayısı kuvvete eşit midir?

·         Pozitif bir tam sayının kuvveti, pozitif bir tam sayıdır.

·         Sıfırdan farklı bir tam sayının, sıfırıncı kuvvetinin değeri +1 dir

                             

Örnekler:

1)      x, y, z pozitif tam sayılardır. x=2y-5 ve z=y+6 ise x+y+z nin en küçük değeri nedir?

4729
0
0
Yorum Yaz
?