Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
22 12 2008

Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket

2.3.Net kuvvetin sabit kaldığı kabul edilir. Değişken ivmeli harekete girilmez.

2.4.Newton’un II. Hareket Yasası hatırlatılır.
 
2.5.“ İvme ve hız her zaman aynı doğrultudadır.”,” Hız sıfırsa ivme de her zaman sıfırdır.”, “ Cismin ivmesi yukarı doğru çıkarken azalır, aşağı doğru inerken artar.” Kavram hatalarının verilmemesine ve düzeltilmesine dikkat edilecek.
 
2.6.Grafikler ve sorular mümkün olduğunca güncel yaşama uygun olarak seçilir. Trafikte bir olayı görme ile fren basıncaya kadar geçen süre ve fren mesafesi dikkate alınır. Fren mesafesi ve reaksiyon süresinin ortalama değerleri farklı durumlar ( ilaçları ve bağımlılık yapan maddeleri kullanma, alkollü olma, yorgun olma, cep telefonu kullanma vb. ) için verilir.
 
2.7.Hareketlinin ilk hızlı veya ilk hızı sıfır olması durumu, hareketlinin yönü dikkate alınır. İlgili grafiklerden yararlanarak ortalama ve anlık hız değerleri hesaplanır. Konuyla ilgili sorular çözülür.
 
2.8.İki boyutun birbirine dik olduğu, birinin diğeri üzerinde iz düşümü olmadığı ve bu durumun her iki boyuttaki hareketlerin birbirinden bağımsız olmaları anlamına geldiği vurgulanır.
 
2.9. Yatay ve eğik atış hareketleri için sabit ivmeli ve sabit hızlı hareketlerin bir bileşimi olduğu dikkate alınıp, tek boyuttaki hareket denklemleri iki boyuta uyarlanarak örnek sorular çözülür.
 

2.12.   “ Yerçekimi cisimlere sadece yere düşerken etki eder.”,” Kütlesi büyük olan cisimler daha önce yere düşer.”,” Düşen cisimlerin ivmesi kütlesine bağlıdır.”,” Hareket eden bütün cisimlere hareket boyunca bir kuvvet etki eder.” Kavram hatalarının verilmemesine ve düzeltilmesine dikkat edilecek

1402
0
0
Yorum Yaz
?