Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
22 12 2008

Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık

Bu ünitede, katılar maddeleri belli bir oranda büyüttüğümüz de kesit alanları, yüzey alanları ve hacimlerinin kaç kat büyüdüğünü hesaplayacağız. Canlıların çeşitli özellik ve ihtiyaçları ile bu değerler arasında nasıl bir ilişki olduğunu, sıvılarda adezyon, kohezyon, yüzey gerilimini ve kılcallık olaylarını tanıyacak, güncel olaylarla ilişkilerini kuracağız. Bir gaz olarak atmosferin nasıl oluştuğunu birlikte açıklayacağız. Soğuk ve sıcak plazmayı günlük yaşamdan örneklerle tanımlayacağız.

 
9. sınıfta düzgün geometrik şekilli cisimlerin alan, hacim hesaplamalarında kullanılan matematiksel ifadeleri öğrenmiştik. Bu ünitede kullanacağımız, sembolleri ve matematiksel ifadeleri aşağıdaki tabloda göreceksiniz.

1986
0
0
Yorum Yaz
?