fkokmen...
29 09 2013

Çiçekli Bir Bitkide Üreme, Büyüme ve Gelişme-6.SINIF KONU ANLATI

        Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme Ve Gelişme Açık denizler ve kutuplar hariç hemen her yerde çiçekli bitkilere rastlamak mümkündür. Lale, zambak, papatya, çiğdem, gelincik, menekşe...Bütün çiçekler farklı renk, şekil ve kokuda olmalarına rağmen, temel kısımları birbirine benzer. 1- Çiçek sapı : Çiçeği bitki gövdesine bağlayan kısımdır. 2- Çiçek tablası: Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organların üzerinde dizildiği kısımdır. 3- Çanak yapraklar: Çiçek tomurcuk hâlindeyken tomurcuğu dış etkilerden korur. 4- Taç yapraklar : Çiçeğin renkli yapraklarıdır. Bu yapraklar göz alıcı renkleriyle böcekleri kendilerine çektikleri için tozlaşma bakımından önemlidir. 5- Erkek organlar Taç yaprakla dişi organ arasında bulunur. Başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşur. 5- Başçık: Çiçek tozlarının(polenlerin) bulundu kısımdır. Polenler erkek üreme hücrelerini içerir. 6- Sapçık: Başçığı taşır. 7- Dişi organ: Çiçeğin en iç kısmında, çiçek tablasının ortasında bulunur. Dişi organ tepecik, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur. 8-Tepecik : Polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır. Yapışkan bir yapıda olup, genişçedir. 9- Dişicik borusu: Polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur. 10-Yumurtalık: İçinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur. Tohum taslaklarının içinde ise dişi üreme hücresi(yumurta) bulunur. Tozlaşma:Erkek organda bulunan polenlerin dişi üreme organına taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşmaya yardımcı olan etkenler vardır.... Devamı

29 09 2013

Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme-6.SINIF KONU ANLATIMI

İnsanlar gibi doğadaki tüm hayvanlarda dünyaya gelir,büyür ve gelişirler. Büyüme gelişme tüm canlılarda ortak olan bir özelliktir. Dünyaya gelen yeni bir fil yavrusu zamanla büyüyerek anne ve babası gibi yetişkin bir fil haline gelir. Yeni doğduğunda neredeyse bir parmak büyüklüğünde olan minik kanguru,aylar boyunca annesinin kesesinde yaşayarak gelişimini sürdürür. Küçük kanguruda ileride annesi gibi yetişkin bir birey olur. Sevimli bir yunus yavrusu doğduktan sonra uzun bir süre annesiyle kalarak gelişimini devam ettirir. Yavru yunus bu sırada pek çok şeyi annesinden öğrenerek yetişkinliğe adım atar. Bir hayvanın doğumundan yetişkin hale gelmesi için belirli aşamaları geçirir. Birbirini takip eden bu gelişim dönemleri hayvanların hayat döngüsünü farklıdır. Hayvanların kendilerine özgü hayat döngüleri vardır. Kuş,yılan,kertenkele ve timsah gibi hayvanlar yumurtayla ürer. Bu canlıların yavruları yumurta içerisinde gelişerek dünyaya gelir. Çevremizde gördüğümüz pek çok hayvan ise yavrularını doğurarak ürer. Yavrular anne karnında gelişimlerini tamamladıktan sonra dünyaya gelir. Koyun,kaplan,aslan,at,kedi ve köpek gibi hayvanlar yavrularını doğurarak ürer. Bir annenin bebeğini doğurduktan sonra onunla ne kadar yakından ilgilendiğini,bebeği büyüyene kadar onun tüm bakımını üstlendiğini biliriz. Her canlı annemizin bize gösterdiği şefkatli bakımı göstermez. Tüm canlılar büyüyene kadar yavrularına bakmazlar. Yavru kuşlar belli bir zamana kadar anneleri tarafından korunur ve bakılırlar. Fakat belli bir zamandan sonra yavru kuşlar hayatlarını yalnız devam ettirirler. Gelişim dönemlerinde yavrular büyüyerek yetişkin bireyler haline gelir.... Devamı

29 09 2013

İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme-6.SINIF KONU ANLATIMI

İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME Kavram1: büyüme nedir? Canlıda hücre sayısının ve boyutlarının artmasıdır.hayvanlarda sınırlı bitkilerde ise meristem doku sayesinde sınırsızdır. Kavram2:gelişme nedir? Büyüme ile bazı yeteneklerin kazanılmasıdır. Örn: tohumun çimlenmesi büyüme,bitkinin fotosentez yeteneği kazanması gelişmedir. Kavram3:üreme nedir? Canlıların kendilerine benzer fertler oluşturmasıdır. Üremenin amacı: Neslin devamını sağlar Kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılmasını sağlar. Uyarı: üreme canlının yaşamasını sürdürmek için gerekli değildir. Erkek üreme hücresi Spermin Özellikleri Özellikleri: Küçüktür Sitoplazması az Kamçılı ve hareketlidir Testislerde üretilir.   Dişi üreme hücresi: yumurta ve özellikleri Yumurtalıkta üretilir Oval şeklindedir. Hareketsizdir Büyük ve bol sitoplazmalıdır. Sperm ve yumurtanın farkları:   Yumurta hücresi Sperm hücresi Büyüktür Küçüktür Bol sitoplazmalı Az sitoplazmalı Kamçısı yok Kamçılı hareketsiz hareketli Erkek üreme organları ve görevleri: Testisler:ergenlikle birlikte testesteron hormonu salgılar.bu hormonla spermler üretilir.testisler kese içinde ve vücudu dışında bulunur.spermler yüksek sıcakta yaşayamaz. Bezler :kovpır,seminifer ve prostat bezlerinden oluşur.yaptığı salgılar spermin hareketini kolaylaştırır. Devamı

29 09 2013

Hücrenin Yapısı ve Görevleri-6.SINIF KONU ANLATIMI

A- CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR : 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur. Canlı varlıklar insanlar, hayvanlar ve bitkilerden oluşur. Canlı varlıkların tamamında görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. Bütün canlılarda görülmeyen özellikler ise ortak değildir. (Fotosentez yapma, yer değiştirme, iskelete sahip olma…). Canlıların Ortak Özellikleri Şunlardır ; 1- Hücrelerden oluşma. 2- Beslenme. 3- Büyüme ve gelişme. 4- Hareket etme. 5- Solunum yapma. 6- Boşaltım yapma. 7- Çoğalma yani üreme. 8- İrkilme yani tepki verme. 2- Hücrenin Yapısı ve Görevleri : Bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. (Bir canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir). Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir hücreden, bazıları da çok sayıda hücreden oluşmuştur. Her canlıyı oluşturan hücrelerin sayısı ve büyüklüğü aynı değildir. Canlıyı oluşturan hücrelerin görevlerine göre şekli ve büyüklüğü farklı olabilir. (Bilinen en küçük hücre, bakteridir. En büyük hücre deve kuşu yumurtasının sarısı, en uzun hücre de yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir). Hücre gözle görülemeyip mikroskopla incelenir. Mikroskopla canlıları ilk inceleyen bilim adamı Lövenhuk’ tur. (16.yy da terzilik yaparken büyüteçte kumaşları incelerken mikroskobu bulmuştur). Lövenhuk incelediği göl suyunda tek hücreli canlıları görmüştür.... Devamı

?